ADR transport

Het vervoer van gevaarlijke sto!en, ook wel ADR-goederen genoemd, vergt extra aandacht.
Wij hebben ruim 30 jaar ervaring met het vervoeren van gevaarlijke stoffen en beschikken over alle certificeringen en de benodigde kennis.

Welke gevaarlijke stoffen vervoeren wij?

Wij verzorgen voor u het vervoer van gevaarlijke stoffen voor allerhande stukgoed. U kunt dan denken aan:

  • Consumptieartikelen als parfum, spuitbussen, lithiumbatterijen en verven of oplosmiddelen
  • Chemische bestrijdingsmiddelen voor landbouw, geur- en smaakstoffen en ontsmettingsmiddelen

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen werken wij steevast volgens de geldende nationale en internationale veiligheidseisen voor het transport van gevaarlijke stoffen.

”Uw zending met gevaarlijke stoffen vervoeren wij veilig”

Gecertificeerd en vakbekwaam personeel

Om gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te vervoeren is het van belang dat onze chauffeurs op de hoogte zijn van de geldende voorschriften. Daarom zijn onze chauffeurs speciaal opgeleid om ADR goederen te vervoeren. Onze chauffeurs zijn daarmee in bezit van een geldig ADR-certificaat, wat is uitgegeven door een erkende ADR- opleiding en gaan regelmatig op cursus om hun kennis actueel te houden.

Tot slot beschikken wij over een veiligheidsadviseur ADR wegvervoer, waardoor wij u per zending het benodigde advies kunnen geven met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Geschikt en gecertificeerd materiaal

Voor het veilig vervoeren van ADR-goederen is het van groot belang dat het materiaal waarmee
het vervoerd wordt geschikt is. Daarom ondergaat ons wagenpark jaarlijks een keuring, zodat onze
gehele vloot voldoet aan alle eisen die gelden voor ADR-transport.

Daarnaast worden de persoonlijke beschermingsmiddelen van onze chauffeurs jaarlijks gekeurd.